LALATOVIĆ, J. Студент и Praxis: студентска и академска периодика у борби за аутономију универзитета и слободу (књижевне) критике 1968−1974. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 178, p. 183–204, 28 mar. 2023.