BUKUMIRA, J. Од текста до дела: надреалистички есеј. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 178, p. 165–181, 28 mar. 2023.