RISTOV ĐOGO, D. Евхаристија и(ли) претхришћанска прошлост. Једна богословска реевалуација Чајкановићевих истраживања о слави. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 178, p. 27–43, 28 mar. 2023.