ŽIVKOVIĆ, M. О езотерији у Средњој, Источној (и Јужној) Европи. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 169, p. 447-449, 22 out. 2020.