GROMOVIĆ, M. Насушни битак савременог српског песништва након Елиота и Валерија. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 169, p. 441-446, 22 out. 2020.