PANTOVIĆ, K. Вишедеценијско есејистичко прегнуће Миодрага Павловића. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 177, p. 423–427, 1 fev. 2023.