VESELINOVIĆ, S. Стваралаштво нових жена и културни капитал. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 177, p. 415–418, 1 fev. 2023.