ZOBENICA, N. Брехтова политичка поезија за децу – Ars versus utilitas. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 177, p. 347–370, 31 jan. 2023.