MILOVANOVIĆ, K. Опис Свете земље Гаврила Тадића. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 177, p. 249–269, 31 jan. 2023.