LAJIĆ MIHAJLOVIĆ, D.; ĐORĐEVIĆ BELIĆ, S. Грамофонске плоче гуслара: реконструкција епске традиције у социјалистичкој Југославији. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 177, p. 223–246, 31 jan. 2023.