SVIRČEV, ŽARKA. Феминистичке студије периодике и авангарда. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 177, p. 145–166, 31 jan. 2023.