BARAĆ, S. Методологија проучавања периодике у Институту за књижевност и уметност: првих педесет година. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 177, p. 107–143, 31 jan. 2023.