ALEKSIĆ, J. Нови историзам и културни материјализам у српској књижевној мисли. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 177, p. 33–60, 31 jan. 2023.