SPECIFIED, N. A. Питања књижевности у доба транс- и пост-хуманизма. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 176, p. 417–418, 25 dez. 2022.