ŠURJANAC, N. Немоћ духа пред Законом земље. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 176, p. 409–414, 25 dez. 2022.