ALEKSIĆ, J. Херменеутички смисао когнитивних и етнолингвистичких проучавања. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 176, p. 403–408, 25 dez. 2022.