MILOVANOVIĆ, S. Поезија у стилистичком кључу. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 176, p. 397–401, 25 dez. 2022.