VRANEŠ, B. Српска мисао о књижевности у доба хипертекста. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 176, p. 361–381, 25 dez. 2022.