VASIĆ, D. Жена ждрал – брак с натприродним супружником у јапанским народним приповеткама. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 176, p. 279–298, 25 dez. 2022.