IGRUTINOVIĆ, D. Да је само воде: симболизам воде у Пустој Земљи. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 176, p. 225–246, 25 dez. 2022.