PAVLOVIĆ, T. Терор историје у време њене смрти – прилог критици романа Човек историје Малколма Бредберија. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 176, p. 201–223, 25 dez. 2022.