STEVANOVIĆ, K. Исидора Секулић: бој с контрастима. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 176, p. 159–179, 25 dez. 2022.