VUKOBRATOVIĆ, J. O partizanskim pjesmama kao folklornoj glazbi u okviru hrvаtske etnomuzikologije i oko nje. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 176, p. 89–104, 25 dez. 2022.