PETKOVIĆ, D. Фолклор НОБ-а, Револуције и социјалистичке изградње на страницама Народног стваралаштва – Folklora. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 176, p. 69–87, 25 dez. 2022.