RADENKOVIĆ, L. Називи обичаја убијања стараца код Словена. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 176, p. 25–40, 25 dez. 2022.