SPECIFIED, N. A. Читање у доба дигиталне револуције. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 167, p. 353–354, 1 jul. 2021.