SPECIFIED, N. A. Језик и књижевност у контекстима. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 167, p. 349–351, 1 jul. 2021.