GROMOVIĆ, M. Пресек стања у српској књижевности. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 167, p. 339–345, 1 jul. 2021.