BJELANOVIĆ, N. Милишићева поезија за дјецу: збирке "Тумарало", "Настрана врана" и "Муфица". Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 167, p. 177–193, 1 jul. 2021.