VESELINOVIĆ, S. Поетика и ревизија: "Волеле су ме две сестре, скупа" (1970) и "Волиле су ме двије сестре, скупа" (1989) Милана Милишића. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 167, p. 161–176, 1 jul. 2021.