SPECIFIED, N. A. Рецензенти „Књижевне историје“ за 2021. годину (бр. 173–175). Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 175, p. 455–458, 31 mar. 2022.