MARINKOVIĆ, N. Од бележнице до романа: генеза Андрићеве „Госпођице“. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 175, p. 423–427, 31 mar. 2022.