TROCHA, B. Савремене компјутерске игре и њихове књижевне конотације. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 169, p. 205-221, 12 out. 2020.