MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ, S. Интертекстуални дијалог са Томасом Маном. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 174, p. 435–439, 27 jan. 2022.