STEVANOVIĆ, L. Магијски смеј Веселина Чајкановића у античким грчким ритуалима. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 176, p. 41–66, 19 dez. 2022.