ĐERGOVIĆ JOKSIMOVIĆ, Z. О облику ствари које ће доћи или о Велсовој утопији. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 173, p. 411–414, 20 set. 2021.