ŽIŽOVIĆ, O. Од Исака до Исуса: архетип (не)прихватања жртве. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 173, p. 263–286, 20 set. 2021.