MAKSIMOVIĆ, G. Поруке и значења Миљковићевих Сабраних дела. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 172, p. 11-26, 7 abr. 2021.