(1)
Specified, N. A. Издања Института за књижевност и уметност у 2023. години. КИ 2024, 55, 333–344.