(1)
Nikolić, N. У потрази за смислом: од интегралне стилистике ка херменеутици. КИ 2023, 54, 333–340.