(1)
Lalatović, J. Студент и Praxis: студентска и академска периодика у борби за аутономију универзитета и слободу (књижевне) критике 1968−1974. КИ 2023, 54, 183–204.