(1)
Ristov Đogo, D. Евхаристија и(ли) претхришћанска прошлост. Једна богословска реевалуација Чајкановићевих истраживања о слави. КИ 2023, 54, 27–43.