(1)
Gromović, M. Насушни битак савременог српског песништва након Елиота и Валерија. КИ 2020, 51, 441-446.