(1)
Kozić, A. Емотивна магија наратива. КИ 2023, 54, 429–433.