(1)
Veselinović, S. Стваралаштво нових жена и културни капитал. КИ 2023, 54, 415–418.