(1)
Milovanović, K. Опис Свете земље Гаврила Тадића. КИ 2023, 54, 249–269.