(1)
Barać, S. Методологија проучавања периодике у Институту за књижевност и уметност: првих педесет година. КИ 2023, 54, 107–143.