(1)
Aleksić, J. Нови историзам и културни материјализам у српској књижевној мисли. КИ 2023, 54, 33–60.