(1)
Milovanović, S. Поезија у стилистичком кључу. КИ 2022, 54, 397–401.