(1)
Vraneš, B. Српска мисао о књижевности у доба хипертекста. КИ 2022, 54, 361–381.